Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka
O szkole Historia szkoły Historia szkoły - zdjęcia Jubileusz 125-lecia

Jubileusz 125-lecia

GALERIA FOTOGRAFII

„Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie,
kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie,
odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo  nie zdołałoby mi zapewnić…”

 

Słowa   francuskiego poety i pisarza Antoine de Saint- Exupery  dobitnie podkreślają charakter uroczystości, która odbyła się  13 i 14 października  2014 roku w Zespole Szkół w Krzemienicy.

Jubileusz 125 lat szkolnictwa  stał się okazją do  wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku…., a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym tylu ludzi zostawiło  część swojego życia.

Dzień 13 października   był uroczystym wydarzeniem, do którego przygotowywaliśmy się wiele miesięcy. Obchody jubileuszowe zainaugurowało   posadzenie  drzewka dębu. Społeczność szkolna zebrana  przed pomnikiem Marii Konopnickiej - patronki Szkoły Podstawowej  obserwowała jak z wielkim przejęciem najmłodsi przedstawiciele szkoły  - uczniowie klasy I podsypywali ziemię, w miejscu gdzie będzie rosło  drzewko - symbol  125-lecia szkolnictwa, ale także siły, szlachetności i sławy.  Ten dąb będzie stał na straży ciągłości pokoleniowej.

Kolejnym  punktem obchodów była Msza święta  w kościele pod wezwaniem św. Jakuba. W przepięknych zabytkowych wnętrzach kościoła uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym nabożeństwie, pod przewodnictwem byłego proboszcza parafii – księdza prałata  Bolesława Pilka. Po Mszy świętej delegacje uczniów i nauczycieli zapaliły symboliczne znicze  na grobach zmarłych nauczycieli, a następnie  wszyscy udali się  do budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszowe.

W pięknie udekorowanej  sali gimnastycznej mogliśmy przywitać przybyłych na uroczystość gości i byłych pracowników szkoły . Dostojeństwa uroczystości dodawał Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. św. Wojciecha. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy pan Jacek Lalicki.  W imieniu własnym i organizatorów  przywitał serdecznie i bardzo ciepło przybyłych na uroczystość gości:

 • Posła  na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Kazimierza Gołojucha
 • Kierownika Oddziału Rozwoju Edukacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty - Marka Kądziołkę
 • Panią Sekretarz Gminy Czarna – Ewę Panek
 • Księdza prałata – Bolesława Pilka i pozostałych duszpasterzy
 • Radnego Powiatu Łańcuckiego –Wincentego Morycza oraz radnych Gminy Czarna
 • Przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy nowej szkoły
 • Dyrektorów placówek oświatowych w gminie Czarna
 • Radę Sołecką oraz Pana sołtysa - Zenona Buka
 • Przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich  w Krzemienicy
 • Obecnych, byłych dyrektorów szkoły w Krzemienicy: Zygmunta  Kluza,  Andrzeja Pragacza, Zofię Lalicką,  Renatę Karp i Tadeusza Kramarza.
 • Pracowników emerytowanych
 • Wszystkich obecnych nauczycieli i pracowników ,absolwentów  oraz młodzież szkolną.
   

Dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżył wszystkim wydarzenia i fakty z kart historii szkolnictwa w Krzemienicy. Niezwykle wzruszające były cytowane  w trakcie przez  zastępcę dyrektora panią Katarzynę Wróbel fragmenty wspomnień z pamiętników  byłej nauczycielki i działaczki społecznej w Krzemienicy  Julii Turzyńskiej. To właśnie słowa  z tego pamiętnika z 1938 roku stały się mottem całej uroczystości:

„Gdy życia odwrócisz dzisiaj kartę za kartą,

Przeszłości bramę znajdziesz tu otwartą.

A gdy po przypomnianych pójdziesz drogach.

Po łąkach kwietnych  lub może po głogach ….

Serce wspomni , oczy się załzawią”.

W trakcie wystąpienia pan dyrektor Jacek Lalicki  wyraził serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę - ”To dla nas radość i przywilej mieć takie osoby. Mocno wierzę w to, że ten świat jak śpiewał  Czesław Niemen nie zginie dzięki nim”.

W tak pięknym i ważnym dla społeczności szkolnej dniu wiele wyrazów sympatii  przekazali nam zaproszeni goście. Były przemówienia , życzenia , gratulacje, kwiaty i upominki. Poseł na Sejm RP  pan Kazimierz Gołojuch na ręce  pana dyrektora przekazał wierną replikę Konstytucji 3 Maja, a radny powiatu łańcuckiego – Wincenty Morycz  wręczył statuetkę patrona Łańcuta św. Michała Archanioła w imieniu starosty Adama Krzysztonia.  Wiele ciepłych słów  i podziękowań za przygotowanie jubileuszu przekazali w swych wystąpieniach  przedstawiciele Wójta Gminy Czarna - Edwarda Dobrzańskiego, Społecznego Komitetu Budowy Szkoły,  Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców Krzemienicy. Życzyli nam, by to  wyjątkowe  święto  było chlubą i powodem do dumy.

Na zakończenie części oficjalnej  wszyscy odśpiewali  przepiękną  patriotyczną pieśń „Rota”, która przez wiele dziesięcioleci towarzyszyła Polakom w chwilach tragicznych i w dniach chwały.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny  pod hasłem „Historia szkoły w Krzemienicy w telegraficznym skrócie”. Ten niecodzienny spektakl przygotowała pani Dorota Woś, Anna Kuśtra , Ewa Sierżęga i Zofia Lęcznar  we współpracy z uczniami i sympatykami szkoły. W czasie półtoragodzinnej akademii występujący na scenie młodzi artyści  ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola   przenieśli nas „wehikułem czasu” w lata  szkolne II wojny światowej oraz   trudne czasy PRL-u i stalinizmu. Mogliśmy zobaczyć   rekwizyty, stroje z tamtego okresu ,  ówczesne lekcje , sposoby  spędzania czasu wolnego i odnieść się do dnia dzisiejszego.  Posłuchaliśmy pieśni i piosenek , które towarzyszyły minionej epoce.  Pięknie śpiewał chór pod kierunkiem  pani Ewy Sierżęgi, a  uczennica Nikola Kramarz zachwyciła  wykonaniem  piosenki  Edyty Gepert  „Kocham cię życie”   i „Pamiętaj żeś szczęśliwy”

Wielu wzruszeń  dostarczyły  wszystkim  maluchy z przedszkola  wykonując tradycyjnego „Poloneza” oraz  tancerze z „Wesela Krzemienieckiego.”  Końcowym akcentem akademii było wspólne zaśpiewanie piosenki „Co może mały człowiek”. Widzowie  na stojąco podziękowali wykonawcom gromkimi brawami. Z okazji  jubileuszu  nie sposób było nie sięgnąć  pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Przybyli na uroczystość goście, po zakończeniu akademii zostali zaproszeni do obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość  przygotowane zostały ekspozycje, wystawy okolicznościowe. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne i  pamiątkowe zdjęcia.

Wielu wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg , odnajdywanie wizerunku wychowawcy i nauczycieli.                                                                            

Jubileusz 125- lecia obchodzi się tylko raz. Dla upamiętnienia tego wydarzenia przygotowana została również okolicznościowa publikacja pod redakcją Jacka Lalickiego, Anny Kuśtry, Doroty Woś, Krystyny Dobosz   oraz uczennic I klasy gimnazjum Małgorzaty Skrobacz i Zuzanny Skrobacz.   Można w niej prześledzić  historię 125 lat szkolnictwa w Krzemienicy, obejrzeć unikalne zdjęcia, i poznać życie dawnej szkoły z opowieści dziadków i rodziców.

Obchody rocznicowe zakończył uroczysty obiad. Była okazja do wspomnień i lat spędzonych w  szkole.

14 października   część  artystyczną  zaprezentowano  dla  wszystkich chętnych   mieszkańców Krzemienicy i  przyjaciół szkoły. Atmosfera i nastrój obchodów  rocznicowych pozostaną na długo w pamięci  wszystkich. Jubileusz był wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przyszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele , to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka.   W imieniu dyrekcji, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości. Dziękujemy za szczere życzenia i pamięć o szkole  nie tylko z okazji jubileuszu.

Krystyna Dobosz

GALERIA FOTOGRAFII

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Galeria zdjęć